مجله سلطان

مديريت زراعت برنج رقم طارم محلی

1- انتخاب بذر مناسب

2- تهيه خزانه

3- تهيه زمين اصلي

4- نشاءکاری

5- كوددهی

6- آبياري

7- کنترل علف هرز

8- کنترل آفات و بیماری

9- برداشت

10- راتون یا برداشت مجدد

 

– انتخاب بذر مناسب:

1- کشاورز- انتخاب بذر توسط کشاورزان پیشرو

2-شرکت خدماتی و حمایتی- تضمین شده است چون تحت نظارت کارشناسان خبره انتخاب می شود.

– میزان بذر- مصرفی در هکتار: بین 40 تا 120 کیلوگرم متغیر است.

خزانه60-40 کیلوگرم در هکتار

کشت مستقیم 80-120 کیلوگرم در هکتار

زمان مناسب بذرپاشی: بالاست (کوهستانی) : خرداد ماه                           حداقل دمای محیط ازoc 12 کمتر نباشد.

      میان دست                اردیبهشت ماه

    و پایین دست (دشت)     فروردین ماه

شخم:                   شخم اول سه هفته قبل از نشاءکاری

        آبیاری بعد از شخم اول

        شخم دوم همراه با تیلر یا تراکتور جهت گل کردن (دو هفته قبل از نشاءکاری)

        شخم سوم همراه با پادلینگ و تسطیح زمین

        تمیز کردن کرت ها و کودپاشی پایه و تسطیح دستی

نشاءکاری:           تاریخ نشاءکاری : 15 اردیبهشت تا 15 خرداد

واکاری: 10-7 روز پس از استقرار نشاء عمل واکاری صورت می گیرد. نشاء كاري

1- روش نشاء کاری- دستی- تصادفی یا خطی

 2-   ماشینی- ردیفی- مربع- مستطیلی

عمق کاشت:  cm3                          تراکم نشاء cm20×20

تعداد نشاء در کپه- 4-2 عدد در کپه

تعداد نشاء در واحد سطح متر مربع 25 تا

کاشت منظم: 20×20یا 20×25 مارکر یا طناب

تصادفی

خطی

عمق کاشت: سطحی cm3-2   ریشه دهی بهتر صورت می گیرد و در نتیجه پنجه زنی بهتر است.

عمیق cm5 یا بیشتر کاهش ریشه زنی و پنجه زنی شده و در نتیجه رشد گیاه کندتر است.

واکاری: 10-7 روز پس از نشاءکاری صورت می گید.

کوددهی:  صدری

 150-0 کیلوگرم اوره براساس ماده آلی خاک، کربن o.c بالاتر از 5/2 درصد باشد نیازی به کود اوره نیست به جزء در اراضی ماندابی که علیرغم بالا بودن ماده آلی خاک بالا ،حدود 100 کیلوگرم اوره

2-1% o.c   زمين   150-100 کیلوگرم اوره

بطور متوسط 100 اوره: 30% پایه، 30% یعد از وجین اول، 30% بفاصله 20 روز

                                   50 پایه  50% سی یا چهل روز بعد از نشاءکاری،

آبیاری: تناوبی به فاصله 7-4 روز بسته منطقه و نوع خاک

 کاهش مصرف آب، بهبود تهویه خاک،

1-  یک ماه اول غرقابی و بقیه دوران رشد بصورت تناوبی

در یک ماه اول وجود آب دائم در پایه بوته ها در کنترل رشد علف هرز مؤثر است. همچنین با تغییرات احتمالی دمای محیط سبب مقابله می شود. کاهش بیماری بلاست

آب مناسب برای آبیاری: 75/0EC< ، ppm1B<، 10 SAR<،  PH= خنثی   ppm6 Cl<

درجه حرارت آب oc30-15

رطوبت نسبی 90-40%، مناسب 80-70 درصد

کنترل علف هرز: چهار تا 7 روز بعد از نشاءکاری می توان بوتاکلر (ماچتی) به میزان 3 لیتر در هکتار مصرف کرد. ورودی و خروجی آب را بست. سپس علف کش مصرف کرد وجین دستی، دو هفته بعد از نشاءکاری (اولین وجین)

چهار هفته بعد ازنشاءکاری (دومین وجین)

1-  روش زراعی- غرقاب دائم تا 6 هفته بعد از نشاءکاری، تسطیح مناسب زمین

2-  روش مکانیکی- وجین دستی (نوبت اول و دوم): یا وجین کارهای دستی

3-  روش شیمیایی- (رونستار)، بوتاکلر، نبتیوطارپ، مولينت (اوردرام)اگزادیازیون

4-3 لیتر در هکتار، 4-3   ،  6-5 لیتر،   6 لیتر در هکتار

برداشت محصول:

زمان مناسب: 90% شلتوک ها زرد رنگ شده باشد. در ارقام محلي 30-20 روز بعد گلدهی- بسته به شرایط اقلیمی استان

دو روش: 1- دستی- کارگر با داس درو می کند و بسته های درو شده را بر روی کاه بن قرار می دهد یک روز آفتاب خشک شده تا رطوبت نزدیک 14% می رسد و برداشت صورت می گیرد.

2- ماشین:

برای رقم طارم مناسب نیست ولی برای راتون مناسب است. ولی ارقام پرمحصول بعلت ایستادگی ساقه براحتی توسط ماشین دروگر برداشت می شود.

راتون:

1-  برداشت طارم در اواخر مرداد ماه

2-  خوابیدن ساقه های مانده در سطوح مزرعه بوسیله  تیلر یا تراکتور دارای ماله و چرخ یا قطع کردن ساقه از نزدیک خاک، یا روش خوابیدن ساقه با پاه به صورت بافتن گيسو 

3-  آبیاری مزرعه 3-4 بار

4-  دادن کود (محلولی از اوره و فسفر- بمیزان 100 کیلوگرم در هکتار)

5-  برداشت محصول در اواخر مهرماه یا اوایل آبان ماه بوسیله کارگر یا ماشین

 مزیت نسبی آن قیمت مناسب طارم دنوج و تولید آن تا میزان 1 تن در هکتار

 

1 دیدگاه در “مديريت زراعت برنج رقم طارم محلی

  1. قاسم بهرام زاده گفت:

    عالیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.